theme

استخدام

در صورت تمایل به استخدام در شرکت بازرگانی نجی، فرم زیر را پر کرده و ثبت نمایید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 1 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید